MENY

Skolemiljø og skolevegring

Masteroppgaven til Kristin Rudjord handler om elever med skolevegring i ungdomsskolen. Hun belyser hva elevene selv mener er mulige årsaker til skolevegring. Fokus rettes mot skolerelaterte faktorers betydning for skolevegring.