MENY

Skolevegring og skolebaserte tiltak

Skolevegring er en alvorlig problematikk som kan få store konsekvenser for barn og unge. Tett oppfølging på skolen og gode tiltak synes å være sentrale for å hjelpe disse elevene. Elin Knutsen Østevik har derfor forsøkt å besvare problemstillingen: "Hvilke tiltak iverksettes i skolen for elever med skolevegring og hvilken nytteverdi synes disse å ha?”.