MENY

Svakheter hos ofrene for aggresjon

Martin Wendt Slettebø undersøker i sin masteroppgave hvordan aggressive barn tenker og hvordan dette kan knyttes til proaktiv og reaktiv aggresjon.