MENY

Barn som opplever samlivsbrudd

Barn og unge som er eksponert for negative livshendelser, som for eksempel samlivsbrudd, bør få ekstra mye omtanke, omsorg og nærvær av voksne i omgivelsene sine.

Samtaler med barn må alltid foregå på barnas premisser. Ingen barn må tvinges av skole eller barnehage til å snakke om ting før de er klar for det.

For emosjonelt sårbare elever vil et mestringsorientert klima gi best vilkår, der blir innsatsen til alle elevene verdsatt. I et mestringsorientert klima konsentrerer seg om videreutvikling av kunnskap og ferdigheter og hvordan elevene kan gjøre sitt beste ut fra sine forutsetninger, og en unngår å sammenligne elever.

Papirfamilie som blir klippet mellom mor og far For emosjonelt sårbare elever vil et mestringsorientert klima gi best vilkår, der blir innsatsen til alle elevene verdsatt.