MENY

Langtidseffekter av samlivsbrudd

Forskning: Skoleproblemer er et fremtredende problemet for ungdom som har opplevd samlivsbrudd.

Ungdom og voksen snakker sammen.

Studien Adolescent adjustment and well-being: Effects of parental divorce and distress så på langtidseffekter av foreldres samlivsbrudd blant ungdom og voksne barn. Blant ungdommene som hadde opplevd samlivsbrudd slet flere med symptomer på angst og depresjon, hadde lavere velvære, flere skoleproblemer og lavere selvbilde.

I snitt var det gått åtte år siden foreldrene skilte lag. Det mest fremtredende problemet for ungdom som hadde opplevd samlivsbrudd var skoleproblemer. De rapporterte mer problemer med å følge med på skolen, de syns det var vanskelig å forstå undervisningen, og de var mer misfornøyd med resultater på prøver enn andre.

Flere plager blant jenter

Det var større negativ endring i plager og problemer blant jenter i samlivsbrudds-gruppa enn blant andre jenter. De negative langtidseffektene økte altså noe blant jenter gjennom ungdomsårene, og det var blant de eldste jentene (rundt 18 år) vi fant de største forskjellene mellom de som hadde opplevd samlivsbrudd og andre.

Det kan være flere årsaker til dette funnet. Jenter i slutten av tenårene kan derfor være ekstra sårbare for vedvarende konflikter mellom foreldrene, siden jenter i denne alderen er svært opptatt av nære relasjoner.

Videre kan jenter i denne alderen ses på som veldig modne og selvstendige, og derfor får de kanskje ikke den støtten fra foreldrene som de egentlig trenger. Til slutt kan det tenkes funnene er relatert til at jenter ofte får egne stabile forhold i slutten av tenårene, og at dette kan aktivere en del følelser omkring det med relasjoner og brudd. 

Psykososiale problemer også hos voksne skilsmissebarn

Til og med blant de voksne som hadde opplevd foreldrebrudd fant vi flere psykososiale problemer enn blant andre. Dette funnet er, i likhet med andre resultater i våre studier, i tråd med internasjonal forskning på området.

Det er viktig å understreke at det også går bra for mange barn som opplever samlivsbrudd på sikt. Imidlertid har denne gruppen en noe forhøyet risiko for psykososiale tilpasningsproblemer. Dette betyr at noen av barna får langvarige vansker, men mange klarer seg like godt som andre på sikt.

 

Tekst: professor Ingunn Størksen

 

Referanser

Størksen, I.; Røysamb, E.; Holmen, T. L. & Tambs, K. (2006). Adolescent adjustment and well-being: Effects of parental divorce and distress  Scandinavian Journal of Psychology. Vol 47, Issue 1, pages 75–84.

Størksen, I.; Røysamb, E.; Gjessing, H. K.; Moum, T. & Tambs, K. (2007). Marriages and psychological distress among adult offspring of divorce: A Norwegian study.  Scandinavian Journal of PsychologyVolume 48, Issue 6, pages 467–476.