MENY

Samlivsbrudd og psykososiale konsekvenser blant voksne barn

Forskning: Voksne barn av skilte foreldre gifter seg senere enn voksne barn av fortsatt gifte foreldre.

Det er også flere i gruppen barn av skilte foreldre som aldri inngår ekteskap. For de som gifter seg er det en større tendens til at de skiller seg sammenlignet med voksne barn av fortsatt gifte foreldre. Dersom en av ektefellene har opplevd foreldres skilsmisse, er risikoen for at paret vil skille seg nesten doblet.

Dersom begge ektefellene har opplevd foreldres skilsmisse, er risikoen for skilsmisse nesten tredoblet sammenlignet med ekteskap hvor begge ektefellene har fortsatt gifte foreldre. Både egen skilsmisse og foreldres skilsmisse er relatert til symptomer på angst og depresjon i voksenlivet. Dette gjelder både for kvinner og menn. Blant menn er det imidlertid slik at de som både har opplevd foreldres skilsmisse og egen skilsmisse, så er det særlig stor risiko for at de utvikler angst og depresjon.

Forskningsspørsmålene som ble reist i studien er belyst ved hjelp av data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Studien ble publisert i desemberutgaven 2007 av Scandinavian Journal of Psychology

Ingunn Størksen.

Ingunn Størksen