MENY

Boka «Psykisk helse i skolen» brukes aktivt i grunnskolen

Mange lærere, og hele skoler, bruker boka «Psykisk helse i skolen» for å bedre forstå elevenes psykiske helse.

Psykisk helse i skolen kom ut i januar i år. Redaktørene bak boka er professor Edvin Bru, professor Ella Cosmovici Idsøe og førsteamanuensis og psykologspesialist Klara Øverland – alle ansatt ved Læringsmiljøsenteret.

Skolene ønsker mer kunnskap om psykisk helse

Tjensvoll skole i Stavanger er en av de første skolene i landet som har tatt initiativ til at alle lærerne skal lese «Psykisk helse i skolen». Skolen tok i etterkant kontakt med Læringsmiljøsenteret, med ønske om mer inngående kunnskap om temaene som tas opp i boka. De ville bruke en planleggingsdag til teori og fagdiskusjon om psykisk helse, og inviterte førsteamanuensis og psykologspesialist Klara Øverland til å snakke om angst.

Rektor Anita Irene Legland sier at psykisk helse er et tema som engasjerer og interesserer de ansatte ved skolen, og at de vil jobbe videre med dette.

At de ansatte var engasjerte var tydelig da de aktivt deltok i diskusjonen og hadde mange spørsmål om både teori og forståelse av angst samt håndtering av konkrete angstepisoder.

De ansatte kom også med innspill og spørsmål om forståelse, symptomidentifisering og håndtering av situasjoner, som kan være vanskelige når barn lider av angst. Hva gjør man når eleven blir engstelig og legger seg ned og gråter? Hvordan ivaretar man eleven, og hvordan skjermer vi de andre barna?

Lærere må kunne identifisere og hjelpe elever med psykiske helseproblemer

For lærere kan det være vanskelig å arbeide med psykisk helse. Det kan for eksempel være kompliserte årsaksforhold. Når en lærer skal vurdere alvorlighetsgrad og tiltak, kan det være nyttig å diskutere dette med andre lederkollegaer, foreldre og helsearbeidere. Foreldrene bør involveres tidlig, da de som oftest er godt kjent med barnets angst.                                                                                

Det er viktig at lærere vet noe om forebygging av angst. De bør også kjenne til symptomer, og hvordan de selv kan legge til rette for å redusere angst og stimulere til bedre psykisk helse. For å kunne identifisere angst hos en elev er det viktig at læreren har gode relasjoner til sine elever. Da kan han/hun lettere legge merke til endringer hos eleven.

Godt klassemiljø viktig for elever som sliter med angst

Elever som er i ferd med å utvikle eller har prestasjonsangst, kan ha godt av å samarbeide i små team eller grupper og å presentere for hverandre. Det viktigste er å etablere trygghet i klasserommet. Det vil si å etablere et godt klassemiljø uten mobbing, med god struktur og rutiner, slik at det er mulig for eleven å jobbe med å redusere og bli kvitt sin angst – i samarbeid med læreren/foreldre og hjelpetjenester.

Det er viktig å følge med på oppmøte og karakter, da elever med angst kan ha problemer med å sette ord på det de sliter med og unngår ofte det som er vanskelig. Noen barn med angst kan ha behov for terapi, og bør henvises til psykolog for behandling.

 

Les også

Førsteamanuensis og psykologspesialist Klara Øverland ved Læringsmiljøsenteret og rektor på Tjensvoll skole Anita Irene Legland

Førsteamanuensis og psykologspesialist Klara Øverland ved Læringsmiljøsenteret og rektor på Tjensvoll skole Anita Irene Legland