MENY

Bry deg! Et nytt tilbud fra Læringsmiljøsenteret

Læringsmiljøsenteret har fått 2 millioner kroner fra Utdanningsdirektoratet til å drive læringsmiljø- og antimobbeprogrammet Bry deg! – sammen mot mobbing.

Elever som samarbeider i klasserommet. Foto: iStock. Bry deg! er et nytt læringsmiljø- og antimobbeprogram som bygger på erfaringer fra blant annet Læringsmiljøprosjektet og Respekt. Foto: iStock.

Bry deg! – sammen mot mobbing er et nytt læringsmiljø- og antimobbeprogram fra Læringsmiljøsenteret. Programmet har fått 1 million kroner fra Utdanningsdirektoratet for hvert av årene 2019 og 2020. Bry deg! bygger på erfaringer fra annet utviklingsarbeid ved senteret, for eksempel Læringsmiljøprosjektet og Respekt. Arbeidet starter opp allerede våren 2019.

– Psykisk helse går som en rød tråd gjennom alle modulene, forteller prosjektleder Janne Støen. Sammen med skjult mobbing og digital mobbing var dette temaet en klar bestilling fra direktoratet.

Programmet skal gjennomføres i løpet av 2 år, der det første halvåret er en ledelsesmodul beregnet på skoleledere, mens de neste 1 ½ årene skal gjennomføres ute i skolene. Organisasjonslæring og utvikling av skolen som en lærende organisasjon er en viktig del av programmet, som skal inneholde:

  • ledelse av endringsarbeid
  • utvikling av et godt læringsmiljø og forebygging av mobbing og krenkelser
  • avdekking, behandling av og oppfølging av mobbesaker
  • digital og skjult mobbing
  • psykisk helse

– Vi satser på å starte opp i ca. 25 skoler i første omgang, sier Støen. Forutsetningen for å nå ut til så mange skoler, er at de ikke ligger altfor spredt. Vi legger derfor opp til å finne fram til klynger av 4-6 skoler som ligger i nærheten av hverandre. Vi fikk de gode nyhetene i går, så nå er det bare å brette opp ermene, sier prosjektlederen med et stort smil.

I tillegg til Læringsmiljøsenterets Bry deg!, har Vest Regionalt kunnskapssenter for barn og unge fått midler til Olweusprogrammet og Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge har fått til PALS.

Tekst: Torunn Helene Fredriksen

Prosjektleder for Bry deg!, Janne Støen. Foto: Hege Mathisen

Janne Støen skal være prosjektleder for Læringsmiljøsenterets nye læringsmiljø- og antimobbeprogram, Bry deg! Foto: Hege Mathisen.