MENY

Hjemmeskole og klasseledelse i krisetid

– En digital utfordring, med bratt læringskurve.

Foto: Getty Images, ID: 1064556956

Nå har vi vært hjemme i flere uker, og alle har kjent på hvordan det er å få daglige rutiner snudd opp ned av koronakrisen på kort tid, uten mulighet til å gå på jobb, i barnehagen eller på skolen. Mange foreldre er hjemme med barna sine og forsøker så godt de kan å drive barnehage og hjemmeskole. Mange er redde eller bekymret for økonomien eller familiemedlemmer. Andre sjonglerer så godt de kan mellom ulike nettsteder, og forsøker å gjøre jobben sin online, mens barna skal utføre skolearbeidet sitt. Noen er på jobb i helsetjenesten, så litt større barn er gjerne alene hjemme. Noen synes at det går bra, mens andre strever litt mer.

Sjonglering mellom barn, jobb, læring og nye digitale verktøy

"Siv Mari er åtte år, hun skal lese norsk leksen sin og svare på to oppgaver, så leke i 15 minutter. Deretter skal hun jobbe med matematikk. Lillesøster går i barnehagen, men nå er hun hjemme. Hun er tre år og leker med lego, først skal hun se på youtube med «Sture», som er barnehageansatt og synger barnesanger, etterpå skal hun høre på lydbok og så skal de synge sammen i pausen. Mor arbeider med regnskapsjobben som revisor. De har laget gode rutiner.

Det fungerer i 20 minutter, så blir det problemer med tilkoblingen til internett og Siv Mari er tørst. Hun lurer på hva lillesøster bygger, men lillesøster er på toalettet og får ikke opp døren, så hun gråter. Mor må komme å trøste. Mor skjærer opp et par eplebiter og så er de i gang igjen. Oppgavene læreren har laget er kjekke, men men etter hvert blir det kjedelig for Siv Mari, så hun spretter opp og ned på gulvet, for å bevege seg."

Dette er en situasjon som mange foreldre vil kjenne igjen. De har vært hjemme med barna lenge, og har fungert som foreldre, administratorer og lærere, men det er ikke lett: De har gradvis oppdaget hvor kompleks og sammensatt lærer jobben er, og at det kreves kunnskap for å engasjere og undervise barna. 

En barnehage- og skoledag med balanse mellom kaos og kontroll

Det skjer stadig noe som bryter rutinen, og som kan gjøre de voksne irriterte hjemme:

"Vasen på bordet velter, men Siv Maria vet råd og tørker vannet opp med duken. Far stikker hodet inn i stua, mor er oppgitt, men far rydder og ordner med lunsj til alle, men kommer for sent til samtalen i Teams. Far er lærer, og har et viktig møte hvor lærerne skal planlegge uka framover. Far merker at han henger etter og blir sittende til langt på natt for å planlegge den digitale undervisningen. Han finner ikke «headsettet», og han mangler batterier til den trådløse musa. Han tester den digitale kommunikasjonskanalen, men er usikker på om noen av elevene vil klare å høre ham i morgen. Heldigvis er han medlem i facebookgruppen digital dugnad i skolen, eller Pålogga, som gir gode råd til lærere. Han blir motivert av optimismen der. Dette skal han klare!"

Siv Maria sine foreldre og ordner opp i konflikter og situasjoner som oppstår i løpet av dagen, likevel er det er utfordring å få familien til å fungere i en krisesituasjon. Begge foreldrene har bekymringer omkring smitte, barna, andre familiemedlemmer, økonomi og framtiden. 

Ulike familiesituasjoner

"Trine er hjemme med et lite barnehagebarn og to gutter, Even ogThomas, som begge går på skolen. Hun har det trangt økonomisk og er usikker på om hun klarer å betale lånet nå som hun er permitert. Even har mange lekser og en ukeplan som er oppfylt av oppgaver. Trine kjenner at hun ikke strekker til og har bedt sin bror om å hjelpe til med skolearbeidet over nettet. Thomas er eldre og jobber helt selvstendig, så læreren må fylle på med ekstra oppgaver. Even har vært svært redd for koronaviruset og det yngste barnet har problemer med å sove. Trine har brukt mye tid på å trygge og trøste ungene. Læreren er flink å følge opp og har forståelse for at mange familier strever med å få gjort skolearbeidet nå."

Trine er alene mor og hun er usikker på om hun klarer å stå i denne krisesituasjonen lenge, og har behov for hjelp og støtte. Hun gjør så godt hun kan, men det sliter på energi og selvfølelse. Begge familiene har sitt å streve med, og begge har problemer med å leve i usikkerheten som krise-situasjonen skaper, og de er bekymret for smitte og tiltakene som kommer videre. Først og fremst må de ta seg av barna.

Digital dugnad

I de siste ukene har barnehage og skoleansatte over hele Norge deltatt i en digital dugnad, for å klare å møte elevenes behov i hjemmet. På facebook har over 60 000 lærere deltatt i en facebook gruppe hvor de har delt erfaringer og undervisningsopplegg (Korona-dugnad for digitale lærere). Mange av erfaringene blir nå samlet på nettstedet Pålogga (Spesialpedagogikk på nett).  I krisedagene har begrepet "klasseledelse" har fått en ny dimensjon, fordi klasseledelsen ikke omfatter fysiske møter mellom barn/elev og lærer; nå må all kommunikasjon foregå over internett eller telefon og alle må lære en ny form for kommunikasjon, som kan kalles å være digital sosial. Det vil si at alle må lære å kommunisere og å være sosiale med hverandre i cyber space, på nettet. Denne formen for digital sosial kommunikasjon er krevende for mange lærere og foresatte, men også for barn og elever som bare er vant med ulike spill hvor de sitter alene. Dessuten finnes det ingen nøyaktig oversikt over hvor mange barn og unge som har tilgang på data hjemme. 

Er digital nærhet nok til å skape god læring?

Når elevene skal være distanserte sosialt og fysisk, må det å opparbeides nye arbeidsmetoder eller måter å være sammen med andre på, som kan skape digital nærhet. Det handler om å klare å være digital sosial, tilstede sosialt i den digitale kommunikasjonen, på en måte som skaper digital nærhet. Det vil si at det utvikles et nært forhold mellom sender og avsender, selv om de bare møtes digitalt. Hvorvidt digital nærhet skaper positive digitale relasjoner mellom lærere og elev, eller mellom elever i denne krisetiden, vet vi ikke. Kan det gjennom de nye arbeidsmetodene skapes digitale relasjoner og digital nærhet som kan erstatte vanlig fysisk dialog og relasjoner? Er digitale relasjoner likeverdige fysiske sosiale relasjoner?  Hva med de minste barna? Hva med de som ikke har så god teknologi hjemme? Hva med de som har lærevansker?

Disse dagene utfordrer alle når det gjelder utarbeidelse av opplegg og undervisning. Mange lærere og foreldre forteller om positive erfaringer med hjemmeskolen, men det har vært en bratt læringskurve for mange. Lærere har stått på døgnet rundt, for å lage undervisningsopplegg. Lærere har også familie og hjem og må ta seg av andre ting enn ledelse av læringsaktiviteter i læringsmiljøer i og utenfor klasserommet. Noen begynner å bli slitne, kanskje det må opparbeides lærer vaktskifter? Uansett – lærerne har spredt en fantastisk optimisme, gjennom sin tilstedeværelse og sin innsats med å etablere nye digitale arbeidsmetoder og plattformer.

Tekst: Klara Øverland, psykologspesialist og førsteamanuensis