MENY

Samarbeid skole-hjem ved skolevegring

Det er foreldrenes plikt å få barna på skolen, men etter utallige forsøk på overtalelser, press og motivasjon, vil noen foreldre til slutt gi opp.

Voksne i samtale rundt et bord. Skolen bør aktivt jobbe med å forebygge fravær blant elevene.

Med tanke på konsekvensene dette kan ha for barnet, er det viktig at foreldrene søker hjelp. Skole og hjelpeapparat vil kunne bistå foreldrene i dette krevende arbeidet.

Skolen bør aktivt jobbe med å forebygge fravær blant elevene. I tillegg bør de ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne identifisere problemer med skolevegring og annen type fravær på et tidlig tidspunkt. Skolen skal også legge til rette for at eleven raskt skal kunne komme tilbake til skolen for å hindre at atferden befester seg.

Et godt samarbeid mellom skole og foreldre vil være vesentlig for å kunne avdekke årsaken(e) til eller finne mønster i fraværet:

  • Er det spesielle dager, timer, lærere eller aktiviteter som barnet vegrer seg mot?
  • Er det forhold hjemme som kan være utløsende, slik som sykdom eller dødsfall, skilsmisse?
  • Er det forhold i barnet som ikke er kartlagt, slik som angst eller lærevansker?
     

Tekst: Trude Havik