MENY

Den utfordrande elevsamtalen

Elevsamtalen er lovpålagt, men nokre gonger kan det vera utfordrande for lærar å ta opp tema i samtale med elevar.

Lærar snakker med en trist elev.

Nedanfor finn du ein innleiiande tekst om blant anna kva lovverket seier om elevsamtalen. Nedanfor finn du og tre filmar som handlar om ulike aspekt ved elevsamtalen. Til kva av filmane er det refleksjonsoppgåve og litteraturanbefalingar.

 • Lærar og elev snakkar saman.

  Innleiiande tekst om elevsamtalen

  Her kan du lese kva lovverket seier om elevsamtalen og kven som har ansvaret for elevsamtalen.

 • Pål Roland og Randi M. Sølvik i samtale.

  Film 1: Innleiing om elevsamtalen

  Den lovpålagde elevsamtalen kan vera utfordrande når lærar og elev ikkje har ein god relasjon. Denne filmen handlar om korleis forståing av kommunikasjon og relasjon ligg til grunn for elevsamtalen.

 • Pål Roland og Randi M. Sølvik i samtale.

  Film 2: Den utfordrande samtalen

  Tilpassingar av tid og rom kan vera ekstra viktig når samtalen med elevar er utfordrande. Her diskuterer Rand M. Sølvik og Pål Roland formelle og uformelle samtalar mellom elev og lærar.

 • Randi Myklebust Sølvik og Pål Roland i diskusjon.

  Film 3: Mange uformelle samtalar

  Den formaliserte elevsamtalen skjer ikkje i eit vakuum, men må sjåast i samanheng med den relasjonsbygging som skjer gjennom heile skuleåret. Denne filmen handlar om korleis læraren kan investere i korte samtalar i skulekvardagen.