MENY

Møte med mor – refleksjonsoppgaver for lærere

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

I denne filmen har læreren forberedt seg godt til møte med mor. Hun har tenkt gjennom struktur for møtet og målsetting med møtet.

 • Tenk gjennom din egen praksis. Har du gjennomført møter der du ikke var godt forberedt? Der du var godt forberedt? Hvilke erfaringer gjorde du deg?

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde. Del erfaringer fra oppgave 1. 
 • Hva bør en lærer forberede seg på i forkant av en foreldresamtale?

Oppgave 3

Selvrefleksjon 10 minutter.

Av og til har foreldre negative erfaringer fra samarbeid med lærere i skolen.

 • Hva tenker du er viktig å gjøre når du møter foreldre som virker skeptiske i utgangspunktet?
 • Hvis du var moren i denne filmen.
  • Hva skulle til for å etablere tillit til læreren i et første møte?
  • Hva skulle til for at du ville gått derifra med positive følelser og tro på et godt samarbeid?

Oppgave 4

Grupperefleksjon 20 minutter.

 • Ta en runde der dere deler erfaringer fra oppgave 3.
 • Diskuter: Hva er det viktig å tenke på i møte med foreldre når det gjelder:
  • Kommunikasjon
  • Følelser
  • Innhold
  • Struktur

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack