MENY

Tolken – refleksjonsoppgaver for lærere

Oppgave 1

Selvrefleksjon 10 minutter.

I filmen forlater faren rommet fordi han ikke aksepterer tolken.

  • Kunne noe vært gjort annerledes i forberedelsen av dette møtet? 

Oppgave 2

Grupperefleksjon 20 minutter. 

  • Ta en runde der dere deler refleksjoner fra oppgave 1.
  • Diskuter: Hva bør skolen tenke på i forkant av foreldresamtaler med foreldre som kommer fra andre kulturer?

Oppgave 3

Selvrefleksjon 10 minutter.

Da denne faren ikke ville akseptere en kvinnelig tolk, gav læreren i filmen uttrykk for at reglene i Norge skulle følges.

  • Er dette noe du mener er riktig å gjøre? Begrunn svaret.
  • Tenk gjennom din egen praksis i møte med foreldre fra andre kulturer.
    • Har du støtt på noen utfordringer knyttet til å få i gang et godt samarbeid? 

Oppgave 4

Grupperefleksjon 20 minutter. 

  • Ta en runde der dere deler refleksjoner fra oppgave 3.
  • Hva kunne denne læreren ha gjort annerledes i situasjonen som oppstod for å skape en mulighet til samarbeid?
  • Diskuter deretter hva dere generelt synes er viktig i møte med foreldre som kommer fra andre kulturer. 

 

Refleksjonsoppgaver: Tove Flack