MENY

7 råd til foreldre om digital mobbing

En internasjonal forskergruppe har kommet fram til noen anbefalinger for hvordan foreldre kan hjelpe til med å forebygge og stoppe digital mobbing.

Far og datter ser på nettbrett sammen. Foto: iStock. Oppdater deg på trygg bruk av mobiltelefon og internett for å redusere et mulig digitalt skille mellom foreldre og barn. Foto: iStock.
 1. Snakk med barna om digital mobbing. Ikke vent til mobbingen er et faktum. Være tydelige på at digital mobbing ikke godtas.
   
 2. Oppdater deg på trygg bruk av mobiltelefon og internett for å redusere et mulig digitalt skille mellom foreldre og barn.
   
 3. Søk informasjon om tegn på digital mobbing, spesielt tegn som sosial tilbaketrekking, depresjon, humørsvingninger eller at barna tydelig er opprørt eller sint etter å ha lest en tekstmelding.
   
 4. Ta grep hvis du mistenker at ditt barn er involvert i digital mobbing.
   
 5. Vær tydelig på at det ikke er noen skam knyttet til det å bli utsatt for mobbing.
   
 6. Barn trenger å bli oppmuntret til å ikke vente med å søke hjelp hos foreldre, lærere, ungdomsledere og andre som bryr seg om dem, når de føler at de ikke klarer å løse situasjonen på egen hånd. 
   
 7. Foreldre bør oppmuntre barna sine til å gripe inn når de er vitne til digital mobbing. Det kan innebære å støtte den som utsettes for mobbing og å rapportere mobbeatferden til en autoritetsperson.


Anbefalingene er hentet fra Retningslinjer for å forebygge digital mobbing i skolemiljøet (pdf).