MENY

Foreldres bidrag til å redusere mobbing blant barn og unge

God sosial kompetanse hos barn kan forebygge problematferd hos barn og unge, deriblant også mobbing. Når barna har god sosial kompetanse klarer de sette seg inn i andre barns situasjon.

Far trøster gråtende tenåringsjente. Foto: iStock. Foreldre kan bidra positivt til å redusere mobbing ved å være gode rollemodeller for egne barn og å snakke med barna om det som skjer i hverdagen deres. Foto: iStock.

Sosialt kompetente barn klarer både å få venner og å beholde venner. Disse barna klarer også å løse konflikter de blir en del av. De ser konsekvensene av sine handlinger og de tar lettere ansvar for eget bidrag til konflikter. Disse barna har en «sosial verktøykasse» de kan bruke når de er sammen med andre barn.

Hjemmet er et viktig sted for barna å lære sosial kompetanse. Dere som foreldre blir viktige rollemodeller for barna deres. Utviklingen av sosial kompetanse starter tidlig og utvikles over tid i nært samspill med dere som foreldre og andre barn.

Når dere som foreldre snakker positivt om andre, hjelper dere barnet deres til å utvikle gode sosiale ferdigheter. Når barnet deres kommer hjem og forteller om Klara som ikke fikk være med å hoppe strikk med Kari og Bente i et friminutt, kan dette være en gylden anledning til å snakke med barnet om det som skjer:

  • Hva tenker du om det som skjedde?
  • Hvordan tror du Klara opplevde å bli holdt utenfor?
  • Hvorfor tror du Kari og Bente gjorde det?
  • Hva kan du gjøre neste gang du ser en elev bli holdt utenfor leken?

Når dere tenker høyt sammen om slike situasjoner, kan barnet deres lettere sette seg inn i hvordan det er å bli satt utenfor, ikke ha venner og være litt annerledes, og det kan bidra til at barnet deres neste gang, kan gripe inn og støtte Klara eller andre som opplever dette.

Dere som foreldre kan med andre ord bidra positivt til å redusere mobbing ved å være gode rollemodeller for egne barn og å snakke sammen med barnet deres om det som skjer i hverdagen deres.