MENY

Skole-hjem-samarbeid – hva kan foreldrene gjøre?

Det aller viktigste er at du som mamma eller pappa er klar over den betydningsfulle rollen du har overfor ditt eget barn.

En far hjelper datteren med lekser. Foto: iStock. Du som forelder kan bidra til at ditt barn tenker positivt om skolen. Foto: iStock.

Å være positiv i måten du omtaler skolen, skolearbeidet, andre barn og foreldre på, vil føre til at barnet ditt får en bedre opplevelse av å være elev, et bedre forhold til de voksne og til sine medelever. Dette vil igjen øke sannsynligheten for at barnet ditt både lærer mer og trives godt på skolen.

Samtidig er skolen en fellesskapsarena, der både elevene selv og foreldrene har medansvar for å være inkluderende overfor hverandre. Det er de voksnes ansvar å passe på at ingen barn faller utenfor fellesskapet.

Les mer

Tipsene er hentet fra bloggposten God start for samarbeidet mellom hjem og skole.