MENY

Hvordan forberede seg på vanskelige foreldresamtaler?

I den følgende teksten vises eksempler på strategi som kan brukes i innledningsfasen av møte med foreldre.

En gjennomtenkt strategi for hvordan lærer kan håndtere utfordrende samarbeidsrelasjoner med foreldre, kan ta bort noe av usikkerheten som lærere kan oppleve i innledningsfasen. 

Det er en klar fordel at skolen har utviklet en strategi som utgangspunkt for slike samtaler med foreldre. Filmen som presenteres nedenfor tar for seg hvordan lærer kan forberede seg og starte opp en samtale mellom lærer og mor til Knut:

Knut er ny elev i 3.klasse og bor sammen med mor. Foreldrene er nylig skilt. Han kommer til skolen trøtt, ustelt og ofte uten å ha spist frokost. Han er ofte urolig og ukonsentrert i timene. Leksene blir sjelden gjort, og han har problemer med sosiale relasjoner til klassekamerater.

Læreren har bare hilst på mor i begynnelsen av skoleåret. Hun føler behov for å snakke med mor etter noen måneder, men utsetter det.

Lærer: «Jeg gruer meg for å snakke med Knuts mor. Dette har jeg aldri snakket med foreldre om tidligere, og jeg vet ikke hvordan jeg skal gripe dette an. Siden jeg ikke kjenner mor, vet jeg heller ikke hvordan hun vil reagere når jeg ta opp min bekymring.»

Eksempelet er hentet fra:

Westergård, E. (2012). Læreren i hjem-skole samarbeidet i M.-B. Postholm, P. Haug, E. Munthe and R. Krumsvik (red.) Lærere i skolen som organisasjon. Kristiansand: Cappelen Damm Høyskoleforlaget.