MENY

Betydningen av lærers kompetanse for foreldresamarbeidet

Det er allment kjent at den enkelte lærers kompetanse innen klasseledelse er viktig for elevens læringsmiljø og læringsutbytte. Det er mindre kjent hvilken betydning denne kompetansen kan ha for samarbeidet med elevenes foresatte.

En blid voksen bøyer seg ned og snakker med et barn. Foto: iStock. Når lærere rapporterer at de har god kompetanse innen klasseledelse og at de mestrer vanskelige situasjoner blant elevene i klassen, kan dette få en indirekte betydning også for kvaliteten på samarbeidet med foreldrene. Foto: iStock.

Læreres autoritative lederstil overfor elever i klassen preges av en kombinasjon av en varm og støttende relasjon samtidig som de har kontroll, struktur og forutsigbarhet i sin relasjon overfor elevene. Når vi finner positive sammenhenger mellom en slik ledelsesstil og klassens sosiale struktur og omfanget av mobbing blant elevene i klassen (Roland and Galloway 2002), er det rimelig å anta at en slik positiv sammenheng også kan overføres til lærernes relasjoner med foreldre.

Dette er i tråd med forskning som viser at når lærere rapporterer at de har god kompetanse innen klasseledelse og at de mestrer vanskelige situasjoner blant elevene i klassen, kan dette få en indirekte betydning også for kvaliteten på samarbeidet med foreldrene (Westergård 2007).

Dette kan tolkes som at lærere med en autoritativ leder stil og tro på egen mestring i arbeidet med elever og foreldre, sannsynligvis blir oppfattet som kompetente, trygge og omsorgsfulle i sin samarbeidsrelasjon. Det er også sannsynlig at disse lærerne er mer sensitive og lydhøre overfor foreldre når de kontakter skolen.

Tekst: Elsa Westergård

 

Referanser

  • Roland, E. and D. Galloway (2002). “Classrom influences on bullying.” Educational Research 44(3): 299-312
  • Westergård, E. (2007). “Do Teachers Recognise Complaints from Parents, and If Not, Why Not?” Evaluation and Research in Education 20(3): 159-178.