MENY

Foreldres betydning for læringsutbytte

En faktor som er viktig, men som har vært mindre vektlagt, er foreldres betydning for elevers læringsutbytte.

Far og datter ser på nettbrett sammen. Foto: iStock. Når foreldre viser engasjement og interesse for barnas skolegang, lærer barna mer, de mestrer mer, blir mer motivert for skolearbeidet og får økt sosiale kompetanse. Foto: iStock.

Forskere nasjonalt og internasjonalt slår fast at foreldrenes engasjement i egne barns skolegang har stor betydning for elevenes læringsutbytte for eksempel (Epstein 2001, Desforges and Abouchaar 2003, Nordahl 2007, Hattie 2009).

Når foreldre viser engasjement og interesse for barnas skolegang, lærer barna mer, de mestrer mer, blir mer motivert for skolearbeidet og får økt sosiale kompetanse. Det er derfor viktig at foreldrene inviteres inn til samarbeid med skolen og blir verdsatt som viktige ressurspersoner i samarbeidet. Selv om det er foreldrene som har hovedansvaret for barnas oppdragelse, er det lærerne og skolen som har ansvaret for at samarbeidet kommer i gang.

Læreren er den profesjonelle parten i samarbeidet og har et klart hovedansvar både for kvalitet og fremdrift i samarbeidet.

Tekst: Elsa Westergård

 

Referanser

  • Desforges, C. and A. Abouchaar (2003). The Impact of Parental Involvement, Parental Support and Family Education on achievement and adjustment: A Litterature Review. Department of Education and Skills.
  • Epstein, J. L. (2001). School, family, and community partnerships. Preparing educators and improving schools. Colorado: Westview Press.
  • Hattie, J. (2009). Visible learning: A synthesis of over 800 Meta-Analysis relating to achievement. New York: Routledge.
  • Nordahl, T. (2007). Hjem og skole. Oslo: Universitetsforlaget.