MENY

Abonnement på digitalt Spekter

Skoler, kommuner og fylkeskommuner kan bestille abonnement på digitalt Spekter.

Abonnementet på Spekter er på 12 måneder, fra og med datoen signert kontrakt mottas av Læringsmiljøsenteret. Det fornyes automatisk hvis det ikke sies opp, av en av partene, innen tre måneder før abonnementet opphører.

Hvordan bestille abonnement på digitalt Spekter?

Send en e-post til spekter@uis.no.

Opplysningene vi trenger er:

 • Navn på skole / skoler og kommune / fylkeskommune

 • Fakturaadresse

 • Kommunens / fylkeskommunens organisasjonsnummer

 • Skolens organisasjonsnummer

 • Fakturareferanse

 • Navn og tittel på bestiller

 • Navn og tittel på kontaktperson på skolen

 • Elevtall pr. skole

Bestiller vil så motta kontrakt, og databehandleravtale (hvis kommunen / fylkeskommunen ikke allerede har signert avtalen). Når vi mottar signert kontrakt, og evt. databehandleravtale, vil skolen få tilgang til Spekter.

Når en kommune, fylkeskommune eller skole kjøper tilgang til Spekter, som innhenter påloggingsopplysninger via Feide, skal det foreligge en databehandleravtale. Det er skoleeier (kommunen / fylkeskommunen) som er behandlingsansvarlig og har ansvaret for behandlingen av personopplysninger. I henhold til personopplysningsloven er det kommunen eller fylkeskommunen som skal signere databehandleravtalen.

Kommunen / fylkeskommunen må også aktivere Spekter hos Feide for at skolene skal få tilgang.

Priser

Pris pr. år i NOK gjeldende fra 1. januar 2020. Prisen fastsettes ut fra antall elever pr. skole. 

 • 1–100 elever: 2.892,- + mva.
 • 101–200 elever: 3.315,- + mva.
 • 201–300 elever: 4.875,- + mva.
 • 301–400 elever: 6.435,- + mva.
 • 401–500 elever: 7.995,- + mva.
 • 501–600 elever: 9.360,- + mva.
 • 601–700 elever: 10.920,- + mva.
 • 701–800 elever: 12.480,- + mva.
 • 801–900 elever: 14.040,- + mva.
 • 901–1000 elever: 15.600,- + mva.
 • 1001–1250 elever: 18.525,- + mva.
 • 1251–1500 elever: 21.450,- + mva.
 • 1501–2000 elever: 24.765,- + mva.
 • > 2000 elever: 28.080,- + mva.

Prisliste følger årlig konsumprisindeks. Prisstigning utover årlig indeksregulering varsles ved direkte informasjon til kunde.

Fakturering

Vi sender faktura fortløpende etter å ha mottatt signert kontrakt og databehandleravtale. Faktureringen skjer forskuddsvis én gang pr. år.