MENY

Personvernnemnda har mottatt sak om digitalt Spekter fra Datatilsynet

Datatilsynet og Arendal kommune har hatt en pågående sak om bruk av digitalt Spekter. Datatilsynet fattet vedtak om forbud mot bruk av digitalt Spekter i Arendal kommune, og kommunen påklaget deretter vedtaket.

Siden Datatilsynet opprettholdt avgjørelsen, er saken nå oversendt til Personvernnemnda. 

Personvernnemnda er et uavhengig forvaltningsorgan som avgjør klager over Datatilsynets vedtak. Mer informasjon om Personvernnemnda finnes på www.personvernnemnda.no.  

Det må påregnes en saksbehandlingstid på ca. 3 måneder.

Hva skjer når nemnda har behandlet klagen?

Etter at nemnda har behandlet saken blir partene i saken orientert. Nemndas avgjørelser blir publisert på http://www.personvernnemnda.no, og blir oversendt til Lovdata for publisering på www.lovdata.no.