MENY

Status om bruk av Spekter

28. oktober 2019

Datatilsynet og Arendal kommune har en pågående sak om bruken av undersøkelsen Spekter. Datatilsynet har gjort vedtak om forbud mot bruk av Spekter i Arendal kommune, og vi er kjent med at kommunen kommer til å påklage vedtaket. Dersom Datatilsynet, etter en eventuell klage, opprettholder vedtaket, kan saken bli sendt videre til Personvernnemnda til behandling.

Læringsmiljøsenteret er ikke part i saken, men vi er svært opptatt av den prinsipielle problemstillingen knyttet til hvilke behandlingsgrunnlag som er gyldige for å innhente informasjon om elevenes læringsmiljø. Dette jobber vi aktivt med på ulike nivå, og vi håper på en løsning der elevenes rett til et trygt og godt læringsmiljø blir ivaretatt. Spekter er fremdeles i bruk da det ikke foreligger noe endelig vedtak om forbud, men hver skoleeier må gjøre en vurdering om Datatilsynets vedtak slik det foreligger nå, skal påvirke bruk av Spekter.