MENY

Klasseledelse og læringsfremmende relasjoner i videregående opplæring - 30 studiepoeng

Videreutdanning for lærere i videregående skoler i Rogaland. Søknadsfrist: 1. mars 2020.

Foto: iStock

Om studiet

Målet for studiet er at lærere i videregående opplæring skal kunne skape et læringsmiljø som fremmer sosial inkludering, elevenes opplevelse av mestring, inklusjon og psykisk helse i videregående skole.

Studiet vil ha en generell pedagogisk tilnærming, samt spesielle tiltak, på individ og systemnivå, i møte med elever som har ulike behov. Videre vil studiet gå inn på hvordan læringsmiljøet kan tilrettelegges for disse elevene.

Dette studiet gir 30 studiepoeng. 

Undervisningen vil bli lagt til tirsdager fra kl. 10.15 – 15.00.

Emnet gir kunnskap om, og innsikt i nyere forskning og teori på disse områdene:

  • Klasseledelse, relasjoner og sosial tilknytning
  • Tilrettelegging av skolens læringsmiljø
  • Utfordrende atferd i videregående opplæring
  • Stress og mestring i videregående opplæring
  • Skolefravær og skolefrafall
  • Emosjonelle vansker
  • Inkludering av minoritetsspråklige elever i videregående skole
  • Mobbing

Last ned emnebeskrivelsen (pdf)

Målgruppe

Lærere i videregående skoler i Rogaland. 

Undervisning

Tirsdager fra kl 10.15 til 15.00.

Arbeidskrav

Det vil bli gitt to arbeidskrav i løpet av studieåret. Disse skal ta utgangspunkt i et av emnets tema, og være godt underbygget av forskning. Dette skal presenteres for medstudenter.

Vurdering av dette arbeidet er godkjent/ ikke godkjent.

Eksamen

Begge arbeidskravene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamen vil være en 3 dagers individuell hjemmeeksamen på 4000 ord (+/- 10%). Graderte karakterer A-F.

Prisinformasjon

Kurspris er 40 000,-

Det oppfordres til å søke støtte av Utdanningsdirektoratet via Kompetanse for kvalitet.

Frist for å søke støtte fra Udir: 1. mars 2020

Last ned veileder (pdf).

Kontaktpersoner

Hege Barker
Rådgiver ved Læringsmiljøsenteret
E-post: hege.n.barker@uis.no

Opptakskrav og søknadsprosess

Jobbe i videregående skole i Rogaland fylke og ha godkjent lærerutdanning.

Søknadsfrist: 1. mars 2020

Det tas forbehold om nok deltakere for gjennomføring av emnet.