MENY

Videreutdanning i Aktivitetspedagogikk for Aktivitetsskolen i Oslo (60 stp)

Videreutdanningen er forbeholdt ledere i AKS i Oslo, og den vil finne sted i perioden 2019-2021. Studiet bygger på rammeplan for AKS.

Hvert emne går over to semestre. Studiet er samlingsbasert med  tre samlinger hvert semester. Gjennom studiet skal studentene gjennom ulike læringsaktiviteter:

  • Forelesninger og seminar på samlinger
  • Diskusjonsgrupper
  • Skriftlige og muntlige oppgaver
  • Utviklingsarbeid ved egen aktivitetsskole

Modulene

Hvert emne går over to semestre og gir 30 studiepoeng:

  • Modul 1  Trygt og godt leke- og læringsmiljø
  • Modul 2  Barns sosiale kompetanse og lekbasert læring